- หน้าแรก
   - ท่องเที่ยวบุรีรัมย์
   - ปราสาทหินพนมรุ้ง
   - ปราสาทหินเมืองต่ำ
   - วัดเขาอังคาร
   - อ่างเก็บน้ำทุ่งแหลม
   - อ่างเก็บน้ำสนามบิน
   - แหล่งตัดหิน
   - ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้
   - วนอุทยานเขากระโดง
   - เขื่อนลำนางรอง
   - แหล่งเตาเผาโบราณ
   - กู่สวนแตง
   - ปราสาทหนองหงส์
   - อ่างเก็บน้ำกระโดง
   - อนุสาวรีย์เราสู้
   - หมู่บ้านทอผ้าไหม
   - ปราสาทวัดโคกงิ้ว
   - อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด
   - กลุ่มหัตกรรมพื้นบาน อ. นาโพธิ์
   - สนามฟุตบอล i-mobile staduim

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ทิวตาลรีสอร์ท  85/3 ถ.พญาดำดิน  ต.นางรอง  อ.นางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  31110  โทร044-631572 / 087-9615806 / 0898477956

ยินดีต้อนรับสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
                   บุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนในท้องถิ่นและเป็นเมืองที่น่ามาเยือน
สำหรับคนต่างถิ่นเมืองปราสาทหินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์มากมีไปด้วย ปราสาทหินใหญ่น้อย อันหมายถึงความรุ่งเรืองมาแต่อดีต จากการศึกษาของ นักโบราณคดีพบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร ์สมัยทราวดี และที่สำคัญที่สุดพบกระจายอยู่ทั่วไป ในจังหวัดบุรีรัมย์มากคือ หลักฐานทางวัฒนธรรมของเขมรโบราณ ซึ่งมีทั้งปราสาทอิฐ และปราสาทหินเป็นจำนวนมากกว่า 60 แห่ง รวมทั้งได้พบแหล่งโบราณคดีที่สำคัญคือเตาเผา ภาชนะดินเผา และภาชนะดินเผาแบบที่เรียกว่าเครื่องถ้วยเขมร ซึ่งกำหนดอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง 18 อยู่ทั่วไป จังหวัดบุรีรัมย์ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศกัน. และจากทิวตาลรีสอร์ทถึงแหล่งท่องเที่ยวก็ใกล้และการเดินทางสะดวกสบาย